MMPI (Çok Yönlü Kişilik Envanteri)

Minnesota Kişilik Envanteri bireyin kişisel ve toplumsal uyumunun objektif olarak değerlendirilmesini amaçlayan bir ölçektir. 550 maddeden oluşan test  "doğru" , "yanlış" ve "bilmiyorum" şeklinde cevaplandırılmaktadır. Testin 10 kişilik 3 de geçerlik alt testi bulunmaktadır. Alt testler 504 maddeyi oluşturmakta ve bu maddeler normal kişilik özellikleri, psikiyatrik belirtiler, bedensel yakınmalar, toplumsal tutum, inanç ve yargılar, eğitim, evlilik, cinsiyet ve meslek gibi çok çeşitli uyum alanlarını kapsamaktadır. Günümüzde en yaygın olarak kullanılan ve üzerinden birçok araştırmanın yapıldığı kişilik envanterinden birisidir.