Çift ve Aile Terapileri

Bireylerin diğer insanlarla kurduğu ilişkiler ruh sağlıkları ve duygusal doyumları açısından son derece önemlidir. Özellikle ebeveyn, eş, çocuklar gibi yakın ilişki kurulan bireyler düşünüldüğünde bu önem çok daha belirgin bir rol oynamaktadır. Fakat bu tür yakın ilişkilerde zaman zaman zorlu birtakım süreçler yaşanabilir. Eşlerin bir birlerini anlamada güçlük yaşamaları, iletişim sorunları, rol karmaşaları, güç mücadeleleri, duygusal uzaklık, kıskançlık, aldatma, ifade edilemeyen duygular, kaybetme korkuları, yaşanılan ekonomik sorunlar, evdeki sorumlulukların paylaşılmaması, kültürel farklılıklar, dini ve politik farklılıklar, birlikte geçirilen nitelikli zaman eksikliği, eğlence ve hoş vakit geçirmede yaşanan sorunlar, aile ve akrabalardan kaynaklı sorunlar, arkadaşlar ile ilgili sorunlar, çocuklarla ilgili sorunlar, mesleki kararlar, boşanma öncesi ve sonrası süreçler, evlilik öncesi problemler gibi.

Aile ve çift terapisinde amaç,  yaşanan zorlu ve sıkıntılı süreçlerin ele alınarak çatışmaların çözülebilmesi ve tüm aile üyelerinin sağlıklı yönde değişiminin ve gelişiminin sağlanmasıdır. Çift terapisinde terapist, objektif ve tarafsız olarak çiftlerin duygu ve düşüncelerini analiz eder, kendi aile sistmeleri içerisinde değerlendirir,  yaşadıkları sorunlarla baş edebilmeleri konusunda yardımcı olur. Çiftler, sadece o anki sorunlarla değil sonrasında karşılaşabilecekleri kriz durumlarıyla da baş etmesini öğrenirler.