Psikoterapi Eğitimleri

Psikoterapi Eğitimleri

II. PBPT eğitim sürecinde katılımcıların; farklı vakaların ruhsal yapısına dair psikoterapötik değerlendirme yapabilme, formülasyon oluşturma ve psikoterapi sürecini planlayabilme, farklı kuramların yöntem ve süreçlerini psikodinamik perspektifde bütünleştirip uygulayabilme becerilerini geliştirmek amaçlanmaktadır.

 

Eğitimin içeriği ve kayıt süreciyle ilgili detaylı bilgiler, sitenin duyurular kısmında bulunan paylaşımda yer almaktadır