Kurum Psikologluğu

Kurum Psikologluğu, Kurum çalışanlarının kişisel, sosyal, mesleki ve eğitim alanlarında; amaçlarını belirleme ve bu amaçlara ulaşma, karar verme, problem çözme ve benzeri konularda İnsula Psikoloji'nin alanında uzman psikologlarından aldıkları psikolojik yardım sürecidir. Uzmanlarımız Kurumun hangi eğitimlere ihtiyacı olduğunu saptayarak işletme için en uygun eğitim ve danışmanlık çözümlerini belirler.Çalışanların bireysel hedeflerine ulaşmalarına, motivasyon geliştirmelerine ve performanslarını artırmalarına yardımcı olur. Kurum içerisindeki bireylerin birbirleriyle açık ve etkili bir iletişim kurmalarına ve ekip halinde uyumlu bir şekilde çalışmalarına destek olur. Çalışma ortamının huzurunu etkileyebilecek bireysel kaynaklı sorunların iş ortamına yansıtılmadan çözümünü sağlayarak, yıkıcı rekabetin olumlu şekilde dönüştürülmesine katkıda bulunur. Ayrıca çalışanların bulundukları ortama aidiyet hislerini geliştirerek daha mutlu ve güvenli hissetmelerini hedefler. Yapılan işlerin ve kurum içi verimliliğin ölçülmesini sağlar. Yönetici çalışan ilişkilerini geliştirir. Liderlik becerilerini geliştirir. Sürdürülebilir yüksek performansa ulaşmanızı hedefler.

Uzmanlarımız Kurumun ihtiyacı ve talebine göre haftanın belli günlerinde kuruma gelerek psikolojik danışma talep eden kurum çalışanlarıyla bireysel veya grup terapileri yaparlar. Danışanın ihtiyacına göre uygun gördüğü seans sayısı içerisinde, etkin kurallara ve güven ilkelerine bağlı kalacak şekilde yürütülür. İşe alım sürecinde uygun pozisyona yerleştirilme konusunda İK uzmanlarıyla ortak çalışma içerisinde bulunurlar.