Şanver YEREBAKAN

Uzmanlik Alanlari : "Bireysel Psikoterapi, Çift ve Aile Terapisi, Cinsel Terapi"

Rize'nin Ardeşen ilçesinde doğan Şanver YEREBAKAN, ilk ve orta öğrenimini Ardeşen de tamamladıktan sonra Atatürk Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünü kazanmıştır. 2008 yılında fakülteden mezun olduktan sonra çeşitli danışmanlık merkezlerinde, şirketlerde psikolojik danışmanlık hizmeti vermiş ve seminer çalışmalarını sürdürmüştür. Üsküdar Üniversitesinde Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans programına 2013 yılında başlamış ve "Kişilik Bozuklukları" konusundaki tez çalışmasını tamamlayarak "Uzman Klinik Psikolog" unvanını almaya hak kazanmıştır. Aynı zamanda üç yıl süren ve teorik-formülasyon- süpervizyon aşamalarından oluşan "Bütüncül Psikoterapi" eğitimi, "Çift ve Aile Terapisi" eğitimi,  "Cinsel Terapi"  eğitimi, "Hipnoz" eğitimi gibi temel psikoterapistlik becerilerini oluşturan süreçleri de tamamlayarak yetkinliğini arttırmıştır. Mesleki tecrübesi ile almış olduğu eğitimleri birleştirerek oluşturmuş olduğu "Psikanalitik Yönelimli Bütüncül Psikoterapi" anlayışı ile çalışmalarını sürdürmektedir. Bütüncül Psikoterapi: içerisinde bir çok kuramı ve tekniği barındıran, teorik bilgiyi işe yararlılık perspektifinde entegre ederek danışanların gerçekliğini anlamaya çalışan ve her danışanın bireysel ihtiyacına göre süreci yeniden şekillendiren dinamik bir psikoterapi armonisidir. Bu psikoterapi armonisi " Klasik Psikanaliz, Bilişsel-Davranışçı Psikoterapi, Ego Psikolojisi, Nesne İlişkileri, Aktarım Odaklı Psikoterapi, Masterson Yaklaşımı, Kendilik Psikolojisi, İlişkisel Psikanaliz, Transaksiyonel Analiz, Varoluşçu Psikoterapi" gibi ekollerin parçalarından oluşan ve danışana özgü bir psikoterapi haline dönüşen dinamik bir yapıya sahiptir.

Şanver YEREBAKAN, almış olduğu eğitimlerin ve psikoterapi alanındaki deneyimlerinin ışığında ; Kişilik Sorunları ( narsisistik kişilik, borderline kişilik , şizoid kişilik , obsesif kompulsif kişilik ), Kaygı Problemleri ( panik atak, obsesif kompulsif yapılar, sosyal fobi, basit fobiler, sınav kaygısı, performans kaygısı ), Cinsel İşlev Sorunları ( erken boşalma, sertleşme sorunları, vajinismus, ağrılı cinsel birleşme, cinsel istek bozukluğu), Eş ve İlişki Problemleri ( iletişim problemleri, öfke ve çatışmanın kontrolünün sağlanamaması, destekleyici ve kapsayıcı ilişkinin kurulamaması, terk edilme korkusu, eşe bağımlı olma, cinsel hayattaki uyumsuzluk ), Bireysel Sorunlar ( boşluk duygusu, depresyon, yoğun suçluluk duyguları, yalnızlığa tahammül edememe, kararsızlık ve sorumluluk alamama, depresyon, dönemsel madde kullanma ihtiyacı) gibi alanlarda problem yaşayan ergen ve yetişkinlerle; bireysel terapi, çift terapisi, cinsel terapi ve aile terapisi çalışmalarını kurucusu olduğu İnsula Psikoloji'nin Bakırköy şubesinde sürdürmektedir. Psikoterapi enstitüsü derneği, hipnoz derneği, cinsel sağlık enstitüsü derneği gibi mesleki etiğe ve gelişime katkı sunan derneklerde aktif üyeliğini devam ettirmektedir.

 

        Aldığı Eğitimler ve Katıldığı Atöyle Çalışmaları

-   Atatürk Üniversitesi /" Psikolojik Danışma ve Rehberlik" Bölümü Lisans Eğitimi 

-  Üsküdar Üniversitesi / "Klinik Psikoloji" Yüksek Lisans Eğitimi 

-  Npİstanbul Nöropsikiyatri Hastanesi / Klinik Psikoloji Hastane Stajı 

-  Psikoterapi Enstitüsü / Teorik, Formulasyon ve Süpervizyon dönemlerinden oluşan "Bütüncül Psikoterapi Eğitimi" (Uz.Dr.Tahir   ÖZAKKAŞ )

-  Psikoterapi Enstitüsü / Kernberg Günleri VI " Aktarım Odaklı Psikoterapi İleri Düzey Eğitimi " ( Frank E. YEOMANS M.D., PhD / Fatih ÖZBAY M.D. )

-  Psikoterapi Enstitüsü / " Duygu Odaklı Terapi Eğitimi " ( Dr. Leslie S. GREENBERG )

-  Psikoterapi Enstitüsü / "Kaygı Bozukluklarında, Bilişsel Davranışçı Terapi Yöntem ve Teknikler" Eğitimi ( Midwestern Üniversitesi Davranışçı Tıp Bölümü Program Direktörü Dr. Arthur FREEMAN

-  Psikoterapi Enstitüsü / “ Anksiyete Bozukluklarına Bütüncül Yaklaşım”  ( Dr. Assen Alladin)

-  Hipnoz Derneği / Klinik Hipnoz Eğitimi  ( Uz. Dr. Tahir Özakkaş )

-  Hipnoz Derneği / "Hipnozun Nörobiyolojik Temelleri ve Psikanalitik Psikoterapiyle Bütünleştirilmesi" Konulu Eğitim ( İtalya Hipnoz Birliği Başkan Yardımcısı, Milano Üniversitesi Nöroşirurji Bölümü öğretim üyesi, Prof. Dr. Giuseppe De Benedittis)

-  Hipnoz Derneği / "Panik Atak Hastalarının Sağaltımında Hipnozun Kullanımı" 

-  CİSED / Cinsel Terapi Eğitimi " Vajinismus, Ağrılı İlişki, Sertleşme Sorunu, Erken Boşalma, Cinsel İsteksizlik, Erkek Cinselliği, Kadın Cinselliği" ( Dr. Cem Keçe )

-  Psikoterapi Enstitüsü / "Bütüncül Çok Sistemli Aile Terapisi" Eğitimi (A.B.D Northwestern Üni. Aile Ens. Başkanı DR. WILLIAM M. PINSOF PhD, LMFT, ABPP )

- ISEFT-TDOT / "Duygu Odaklı Çift Terapisi" Eğitimi, 1. ve 2. Düzey ( Prof. Dr. Rhonda N. Goldman & Dr. Tahir Özakkaş)

-  Evlilik Terapileri Enstitüsü /"Imago Çift Terapisi" Eğitimi  ( Dr. Harville Hendrix &Wendy Patterson )

-  ODTÜ / "Aile ve Çift Terapilerinde Aldatma"   ( Prof. Dr. Hürol FIŞILOĞLU )

-  Psikoterapi Enstitüsü / "Narsisistik ve Borderline Kişilik Bozukluklarında Nesne İlişkileri" Eğitimi (Prof. Dr. Vamık D.Volkan)

-  Psikoterapi Enstitüsü / Relatıonal Psychoanalysıs In Interactıon Wıht Developmental Theory ( Sypros D. Orfanos, Ph.D., ABPP / New York University Clinical Director Post Doctoral Program İn Psychotherapy )

-  Psikeistanbul  / " Psikanalitik Dinleme " ( Prof. Dr. Salman Akhtar )

-  Psikeistanbul / "Kişisel ve Toplumsal Travma" Eğitimi ( Prof. Dr. Vamık D. Volkan )

-  CİSED / "Psikoanalitik Psikoterapi" Eğitimi (Prof. Dr. Vamık D. Volkan )

-  İzmir Odağ Psikanaliz ve Psikoterapi Derneği / "Kayıp ve Yas'a müdahale teknikleri"  Eğitimi ( Prof. Dr. Vamık D. Volkan )

-  Davranış Bilimleri Enstitüsü/ EMDR Eğitimi  (Klinik. Psk. Emre Konuk)

-  Bilgi Üniversitesi /"Ergenlikte Sosyo-Duygusal Gelişim" Eğitimi

-  Mevlana Üniversitesi / Aile Danışmanlığı Sertifika Eğitimi

-  CETAD/ Cinsellik ve Cinsel İşlev Bozuklukları

-  CİSED / 2. Uluslararası Cinsel Sağlık Kongresi

-  Cinsel İsteksizliğe Bağlı Aldatma Vakalarında Sistemik Yaklaşım / Cinsel İsteksizliğin Tedavisinde Duyu Odağı (Prof. Dr. Gerald R. WEEKS)

-  Cinsellik ve Cinsel Tedaviler IX. Ulusal Kongresi

-  CETAD Cinsel İşlev Bozukluklarına Entegratif Yaklaşım Konulu Çalışma Grubu (Prof. Chiara Simonelli )

-  CETAD Orgazm Bozuklukları Tedavisi Konulu çalışma Grubu ( Dr. Sara Nasserzadeh )

-  CETAD Cinsel Obsesyonların Bilişsel Davranışçı Terapiyle Tedavisi Konulu Çalışma Grubu ( Prof. Christine Purdon)

 

      Gerçekleştirdiği Eğitimler ve Sunumlar 

-  Bütüncül Psikoterapi Kısa Modül Eğitimi ( İnvivo Psikoloji - 2014 )

-  Aktarım Odaklı Terapi Sunumu (Psikoterapi Enstitüsü - 2014 )

-  Kaygı Bozukluklarına Bütüncül Yaklaşım Eğitimi ( PDR Der. - 2016 )

-  Bütüncül Psikoterapi Uygulamaları Eğitimi  ( PDR Der. - 2017 )

-  Bordeline Kişilik Bozukluğu ve Vaka Sunumu ( Psikoterapi Enstitüsü Beyoğlu Şub. - 2017 )

-  Çift Terapilerine Bütüncül Yaklaşım konulu Sunum ( 1. Ulusal Psikoterapi Kongresi - 2017 )

-  Ruh Sağlığı Uzmanlarına Yönelik Süpervizörlük ( 2015 - & )

 

      Üye Olduğu Dernekler

​-  Psikoterapi Enstitüsü Derneği

-  Hipnoz Derneği

-  Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği

-  SEPİ ( Society for the Exploration of Psychotherapy Integration)

-  ISEFT (International Society For Emotion Focused Therapy)

Uzman Klinik Psikolog / Psikoterapist Şanver YEREBAKAN

Sosyal Ağlarda Uzmanımız